Svět Bitcoinů

Co to vlastně Bitcoin je?

Název Bitcoin má dva významy. Je to jméno internetové platební sítě, kde se využívá kryptoměna se stejným označením. Budeme se zde bavit o Bitcoinu jako o kryptoměně.

Jedná se o zcela unikátní měnu, která je navržena tak, aby ji ani její stvořitel nemohl ovlivňovat, padělat či způsobit inflaci. Konečné množství Bitcoinů je zadáno v originálním zdrojovém kódu sítě, ze které se Bitcoiny „těží“. Není přímo známo, kdo tuto kryptoměnu vytvořil a pustil do oběhu přes internet, a tak postupně vznikala různá centra zaměřená na sledování této kryptoměny.
bitcoin měna

Získávání Bitcoinů

Můžete se buď stát koncovým uživatelem, těžařem anebo klidně obojím.

Koncoví uživatelé si mezi sebou pouze posílají peníze. Každý má k dispozici jednu či více peněženek, které fungují jako poštovní schránky pro platby. Pomocí klíčů, které jsou jedinečné pro každou peněženku, si poté uživatelé posílají obnosy. Celý proces posílání a přijímání plateb je velice složitým, takže je nemožné se dostat do peněženek jiných uživatelů.

Těžaři potvrzují transakce v síti. Těžení je mnohem náročnější proces, než by se zdálo. Podrobnější popis těžby vysvětluje stránka .

Při těžbě dochází k velké spotřebě elektrické energie, a proto vznikají těžařská uskupení, kde členové těží spolu a tím regulují náklady na elektřinu. Pokud se tedy rozhodnete, že chcete začít těžit Bitcoiny, tak doporučujeme se přidat k těžařskému uskupení.
grafy na monitoru

Český programátor Marek Palatinus je provozovatelem jednoho z nejvýznamnějších těžařských uskupeních. Marek vymyslel nový způsob těžby a od té doby se aktivně tohoto těžení účastní jako hlavní provozovatel své těžební skupiny.

Hodnota Bitcoinu

Kurz Bitcoinu se každým rokem mění, protože se vytěží nové Bitcoiny. Cena většinou kolísá a zase stoupá, ale z dlouhodobého hlediska se zaznamenává růst. Momentální hodnota Bitcoinu se pohybuje kolem 87 500 Kč (2.3.2019).

Kvůli často měnící se hodnotě Bitcoinu je spousta lidí skeptických. Podle odborníků by mohlo dojít k obrovskému poklesu kurzu, a to by mohlo vést k nepředstavitelným následkům na internetové síti.

Nikdo si není však zcela jistý, jaká je budoucnost této kryptoměny.