Jaký význam mají airbagy v autě

Jaký význam mají airbagy v autě


DneÅ¡ní auta jsou v podstatÄ› plná nejrůznÄ›jších bezpeÄnostních prvků. NÄ›které z nich, jako bezpeÄnostní pásy, se používají již dlouhou dobu. Jiné jsou sice novÄ›jší, ale najdeme je už v každém modelu. Sem bezesporu patří airbagy.

 

Jedná se o pytlíky, které se v případÄ› nárazu rychle naplní vzduchem. Najdeme je pÅ™edevším pÅ™ed sedadlem Å™idiÄe, kde jsou zpravidla umístÄ›ny uprostÅ™ed volantu. Nové modely je vÅ¡ak mají i pÅ™ed sedadlem spolujezdce a také ze stran.

 

palubní deska auta s airbagem

 

Jejich hlavním cílem je zabránit naÅ¡emu nárazu. Když prudce zastavíme, například právÄ› proto, že do nÄ›Äeho ve velké rychlosti narazíme, kinetická energie nás vrhne dopÅ™edu silou úmÄ›rnou rychlosti, v jaké jsme zastavili. A o tom, že to může mít velmi nepříjemné následky, asi není tÅ™eba hovoÅ™it.

 

SamozÅ™ejmÄ›, máme zde již zmínÄ›né bezpeÄnostní pásy, avÅ¡ak ani ty nejsou samospásné. Navíc jsme Äasto vymrÅ¡tÄ›ni takovou silou, že nám popruh zlomí žebra (což je stále lepší, než proletÄ›t v plné rychlosti pÅ™edním oknem a zemřít). A právÄ› airbagy mají nÄ›Äemu takovému zabránit.

 

vyfouknutý airbag

 

JednoduÅ¡e Å™eÄeno, mají náš pohyb zastavit jeÅ¡tÄ› dříve, než bude příliÅ¡ rychlý a silný. Díky tomu se vyhneme mnoha nejrůznÄ›jším zranÄ›ním, která bychom si mohli jinak pÅ™ivodit. A pokud se bojíte, že se následnÄ› udusíte, není potÅ™eba – airbag se sám téměř okamžitÄ› vyfoukne, takže jej můžete snadno odstrÄit stranou. Nebude pÅ™ekážet ani záchranářům, kteří se k vám budou tÅ™eba chtít dostat.

 

RozhodnÄ› se tedy jedná o velmi úÄinný bezpeÄnostní prvek, který zachránil již mnoho životů. Není tedy divu, že aÄ to není uvedeno v zákonÄ›, výrobci jej do svých aut již automaticky instalují, a zákazníci to vidí jako výhodu – naprostá vÄ›tÅ¡ina by si již auto bez airbagu nekoupila.

 

Je jasné, že v budoucnu vymyslíme jiné, lepší bezpeÄnostní prvky. Prozatím si vÅ¡ak musíme vystaÄit právÄ› s pásem a airbagem. A jak se ukazuje, tato kombinace je pomÄ›rnÄ› úÄinná.