Co je vlastně hrubá mzda?

Je jen pochopitelné, že každý z nás chce za svou práci odměnu, nejlépe v podobě peněz. Ty totiž můžeme následně směnit za cokoliv, co chceme či potřebujeme. I proto je pro nás při hledání zaměstnání jedním z faktorů výše mzdy.

Ovšem jak brzy při prohlížení nabídek zaměstnání zjistíme, často je uvedena pouze hrubá mzda. Je to samozřejmě proto, aby se celková výplata zdála vyšší, než tomu ve skutečnosti bude. A také je pravdou, že zaměstnavatel nemůže vědět, kolik přesně bude za nového zaměstnance odvádět.

penize9

Co je to ale ta hrubá mzda Kalkulačka čisté mzdy? Jedná se o odměnu zaměstnance za práci. Tolik peněz si zkrátka vydělal. Avšak od této částky budou odečteny určité poplatky, které je nutné zaplatit.

V první řadě je to zdravotní pojištění. To má naprostá většina z nás, a jsme povinni na něj měsíčně dávat určité procento z vydělané částky. V současné době je systém nastaven tak, že tyto peníze odvádí už zaměstnavatel, takže zaměstnanec se nemusí již o nic starat. Pouze je mu částka k výplatě o tuto sumu snížena.

Dále je nutné zaplatit sociální pojištění. I zde se jedná o určité procento z vydělané částky. Jistě, není povinné, avšak zaměstnavatelé jej standardně hraní. Právě z něj totiž bude vypočítána výše starobního důchodu. I o tuto částku pak bude výplata zaměstnance pokrácena.

penize10

V neposlední řadě zde máme daň ze mzdy. I zde se jedná o určité procento z vydělané částky. Tato daň je dána zákonem a je nutné ji zaplatit. A stejně jako předchozí dvě položky, i tuto platí ještě zaměstnavatel, a odečítá ji od celkové výplaty.

To, co nám po odečtení výše zmiňovaných částek zbude, je pak suma, která bude zaměstnanci skutečně vyplacena. Je tedy jasné, že bude poněkud nižší, než to, co si ve skutečnosti vydělal. Avšak na druhou stranu má jistotu, že má vše potřebné zaplaceno a dané peníze může použít tak, jak chce či potřebuje. A to je také důležité.